Αναλυτικός Προϋπολογισμός 4178 - Υπηρεσίες Μηχανικών

Go to content

Main menu:

Εφαρμογές - Προγράμματα

                 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (παράρτημα Β)

ΕΡΓΟ:           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:   
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:  
α/α ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ (€)
 

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1.01 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις μ3
1.02 Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδεις μ3
1.03 Γενικές εκσκαφές βραχώδεις μ3
1.04 Εκσκαφές θεμελίων γαιώδεις μ3
1.05 Εκσκαφές θεμελίων ημιβραχώδεις μ3
1.06 Εκσκαφές θεμελίων βραχώδεις μ3
1.07 Επιχώσεις με προιόντα εκσκαφής μ3
1.08 Ειδικές επιχώσεις (σκύρα κ.λ.π.) μ3

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:

 

2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

2.01 Καθαίρεση Πλινθοδομής με συνήθη κονιάματα μ3
2.02 Καθαίρεση Πλινθοδομών με ισχυρά κονιάματα μ3
2.03 Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος μ3
2.04 Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος μ3
2.05 Καθαίρεση επιχρισμάτων μ2
2.06 Καθαίρεση τοίχων δια την διαμόρφωση θυρών τεμάχιο
2.07 Καθαίρεση ξύλινων ή σιδηρών θυρών & παραθύρων μ2
2.08 Αποξήλωση σκελετού στέγης πάσης φύσεως μ2
2.09 Αποξήλωση υλικών επικάλυψης στέγης (κεραμίδια, πάνελ κτλ) μ2
2.10 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων μ2

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ:

 

3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

3.01 Οπλισμένο σκυρόδεμα μ3
3.02 Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα (με πλέγμα) μ3
3.03 Ελαφρό μπετόν μ3
3.04 Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων μ2
3.05 Εξισωτικές στρώσεις μ2
3.06 Επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος μ2
3.07 Σενάζ δρομικά μ
3.08 Σενάζ μπατικά μ
3.09 Μανδύας χυτού σκυροδέματος μ3
3.10 Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος μ2
3.11 Σιδηροδοκοί (IPE, IPN, HEB, ΚΟΙΛΟΙ κλπ) ως φέρων οργανισμός κιλό

ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ:

 

4. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

4.01 Λιθοδομές με κοινούς λίθους μ2
4.02 Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους μ2
4.03 Πλινθοδομές δρομικές μ2
4.04 Πλινθοδομές μπατικές μ2
4.05 Τσιμεντολιθοδομές μ2
4.06 Κισσηρολιθοδομες μ2
4.07 Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί μ2
4.08 Τοίχοι γυψοσανίδων με 2 γυψοσανίδες σε κάθε πλευρά μ2
4.09 Τσιμεντοσανίδες μ2
4.10 Από ελαφρά στοιχεία τύπου YTONG, ALFA BLOCK μ2
4.11 Διαχωριστικοί τοίχοι μ2
4.12 Διαψωριστικοί τοίχοι με υλικά Βιομηχανικής προέλευσης (MDF, μελαμίνες κτλ) σε μεταλλικό σκελετό μ2

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ:

 

5. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

5.01 Ασβεστοτσιμεντοκονιαματα τριπτά μ2
5.02 Τσιμεντοκονιάματα τριπτά με διογκωμένο περλίτη στη 2 στρώση μ2
5.03 Ασβεστοτσιμεντοκονιαματα με κάλυψη σαγρε μ2
5.04 Αρτιφισιέλ τριπτά μ2
5.05 Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου μ2
5.06 Επιχρίσματα τραβηκτά μ2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ:

 

6. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ

6.01 Με πλακίδια πορσελάνης μ2
6.02 Με Ξύλο μ2
6.03 Με διακοσμητικά τούβλα μ2
6.04 Με λίθινες πλάκες (Καρύστου) μ2
6.05 Με πλάκες μαρμάρου μ2
6.06 Με αλουμίνιο μ2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ:

 

7. ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

7.01 Με τσιμεντοκονία μ2
7.02 Με τσιμεντόπλακες μ2
7.03 Γαρμπιλομωσαϊκό μ2
7.04 Με μωσαϊκό λευκού τσιμέντου μ2
7.05 Με λίθινες πλάκες (Καρύστου κ.λ.π.) μ2
7.06 Με πλάκες μαρμάρου μ2
7.07 Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελάνης μ2
7.08 Με πλαστικά πλακίδια ή τάπητα μ2
7.09 Με λωρίδες σουηδικής ξυλείας μ2
7.10 Με λωρίδες αφρικανικής ξυλείας μ2
7.11 Με λωρίδες δρυός μ2
7.12 Με μοκέτα μ2
7.13 Ασφαλτικές στρώσεις μ2

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ:

 

8. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

8.01 Πόρτες πρεσσαριστές κοινές μ2
8.02 Πόρτες πρεσσαριστές οκουμέ μ2
8.03 Πόρτες πρεσσαριστές αμε καπλαμά & κάσες απο συμπαγή δρύ ή καρυδιά μ2
8.04 Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές σουηδική ξυλεία μ2
8.05 Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές απο δρύ, καρυδιά, κ.λ.π. μ2
8.06 Υαλοστάσια από σουηδική ξυλεία μ2
8.07 Υαλοστάσια από όρεγκον πάιν μ2
8.08 Σκούρα από σουηδική ξυλεία μ2
8.09 Σκούρα από όρεγκον πάιν μ2
8.10 Ρολλά από όρεγκον πάιν μ2
8.11 Ρολλά πλαστικά μ2
8.12 Σιδερένιες πόρτες μ2
8.13 Σιδερένια παράθυρα μ2
8.14 Σιδερένιες βιτρίνες μ2
8.15 Συρόμενα ή σταθερά υαλοστάσια αλουμινίου μ2
8.16 Συρόμενα ή σταθερά σκούρα με πλαστικά φύλλα μ2
8.17 Ανοιγόμενα περιστρ. κουφώματα αλουμινίου μ2
8.18 Βιτρίνες αλουμινίου μ2
8.19 Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα Τ30 -Τ90 τεμάχιο
8.20 Δίφυλλη πυράντοχη πόρτα Τ30 -Τ90 τεμάχιο
8.21 Γκαραζόπορτες ανακλινόμενες ή τυλιγόμενες τεμάχιο

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ:

 

9. ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ

9.01 Ντουλάπες κοινές (υπνοδωματίων) μ2
9.02 Ντουλάπια κουζίνας κοινά μ
9.03 Ντουλάπια κουζίνας με φορμάικα ή καπλαμά μ
9.04 Ντουλάπια κουζίνας από συμπαγή ξυλεία μ

ΣΥΝΟΛΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ:

 

10. ΜΟΝΩΣΕΙΣ

10.01 θερμομόνωση-υγρομόνωση δώματος μ2
10.02 Θερμομόνωση-υγρομόνωση βεραντών μ2
10.03 Θερμομόνωση υγρομόνωση κατακόρυφων επιφανειών μ2
10.04 Υγρομόνωση τοιχείων υπογείων μ2
10.05 Υγρομόνωση δαπέδων επί εδάφους μ2

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ:

 

11. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

11.01 Κατώφλια, επίστρ. στηθαίων ποδιές μ2
11.02 Μαρμαροεπένδυση βαθμίδος μ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ:

 

12. ΚΛΙΜΑΚΕΣ

12.01 Σιδερένια βαθμίδα μ
12.02 Ξύλινη βαθμίδα μ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΜΑΚΕΣ:

 

13. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

13.01 Απλοί μ2
13.02 Διπλοί θερμομονωτικοί μ2

ΣΥΝΟΛΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ:

 

14. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

14.01 Επίχρισμα σε μεταλλικό πλέγμα μ2
14.02 Από γυψοσανίδες μ2
14.03 Από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό με μόνωση μ2
14.04 Από ξύλο μ2

ΣΥΝΟΛΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ:

 

15. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

15.01 Επικεραμωση πλακός σκυροδέματος μ2
15.02 Ξύλινη στέγη με κεραμίδια εδραζόμενη επί πλάκας σκυροδέματος μ2
15.03 Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με κεραμίδια μ2
15.04 Σιδερένια στέγη με αυλακωτή λαμαρίνα μ2
15.05 Σιδερένια στέγη με φύλλα αμιαντοτσιμέντου μ2
15.06 Επικάλυψη με σχιστόπλακες μ2
15.07 Επικάλυψη με πολυκαρβονικά φύλλα μ2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ:

 

16. ΣΤΗΘΑΙΑ

16.01 Επικεραμωση πλακός σκυροδέματος μ
16.02 Από δρομική πλινθοδομή μ
16.03 Από κιγκλίδωμα σιδερένιο μ
16.04 Από κιγκλίδωμα αλουμινίου μ
16.05 Από κιγκλίδωμα ξύλινο μ
16.06 Από υαλοπίνακες ασφαλείας μ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΘΑΙΑ:

 

17. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

17.01 Υδροχρωματισμοί απλοί μ2
17.02 Υδροχρωματισμοί με τσίγκο & κόλλα μ2
17.03 Πλαστικά επί τοίχου μ2
17.04 Πλαστικά σπατουλαριστά μ2
17.05 Τσιμεντοχρώματα μ2
17.06 Ακρυλικά και ρελιέφ μ2
17.07 Ριπολίνες κοινές μ2
17.08 Ριπολίνες σατινέ μ2
17.09 Ντουκοχρώματα μ2
17.10 Λούστρα μ2

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ:

 

18. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

18.01 Μεταλλικά πλέγματα για επιχρίσματα πυροπροστασίας μ2
18.02 Ικριώματα μ2
18.03 Τζάκι με καπνοδόχο αποκοπή
18.04 Κλειδαριές και πόμολα κάτοψης

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

 

19. ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ

19.01 Από μεταλλικό σκελετό μ2
19.02 Από σκελετό αλουμινίου μ2
19.03 Από ξυλεία προλουστραρισμένη μ3
19.04 Από ξυλεία (χωρίς λούστρο) μ3

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΓΟΛΕΣ:

 

20. ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

20.01 Πάσσαλοι σιδερένιοι μ
20.02 Πάσσαλοι ξύλινοι μ
20.03 Συρματόπλεγμα (κοτετσόσυρμα) μ2
20.04 Συρματόπλεγμα τετραγωνικής οπής μ2

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ:

 

21. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

21.01 Πλήρες σετ λουτρού αποκοπή
21.02 Σετ W.C. αποκοπή
21.03 Νεροχύτης-μπαταρία κουζίνας αποκοπή

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ:

 

22. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

22.01 Υδρευση-αποχετευση πλήρους λουτρού ή εργαστηρίου αποκοπή
22.02 Υδρευση-αποχετευση WC, νεροχύτης κουζίνας ή εργαστηρίου αποκοπή
22.03 Υδρευση-αποχετευση κουζίνας ή εργαστηρίου αποκοπή

ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

 

23. ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ

23.01 Κεντρική θέρμανση KCal
23.02 Κλιματισμός - Εξαερισμός BTU

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ:

 

24. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

24.01 Εγκατάσταση μιας κατοικίας αποκοπή

ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ:

 

25. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

25.01 Κατοικίας (ανά μ2 κάτοψης) μ2
25.02 Καταστήματος (ανά μ2 κάτοψης) μ2
25.03 Γραφείου (ανά μ2 κάτοψης) μ2

ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

 

26. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

26.01 Ανελκυστήρες μέχρι 4 στάσεων αποκοπή
26.02 Προσαύξηση ανά στάση πέρα των 4 στάση

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ:

 

27. ΔΙΑΦΟΡΕΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

27.01 Ηλιακός συλλέκτης τεμάχιο

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

 

28. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ

28.01 Περιβάλλων Χώρος αποκοπή
Π.1 Ύδρευση Πισίνας αποκοπή
Π.2 Αποχέτευση Πισίνας αποκοπή
Π.3 Ηλεκτρολογικά Πισίνας αποκοπή

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ:

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ:

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ:

     
 
Back to content | Back to main menu